Adam Kaszubski

zawsze możesz na mnie liczyć!

Archiwalne wpisy

Statut Platformy Obywatelskiej określa między innymi, że członkiem Platformy może być:

  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat,
  • nie będący członkiem innej partii politycznej,
  • nie ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo
  • nie pozbawiony praw publicznych.

Jeśli chcecie Państwo czynnie popierać i kształtować Platformę Obywatelską prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej do najbliższego biura PO. Przed podpisaniem deklaracji członkowskiej prosimy o zapoznanie się ze statutem Platformy Obywatelskiej

Ponadto informujemy, iż jednorazowa opłata wpisowa przy wstępowaniu do PO wynosi 10 złotych, a miesięczna składka członkowska 5 złotych (dla studentów 2,5 złotego).

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o maila na adres: pomorze@platforma.org