Adam Kaszubski

zawsze możesz na mnie liczyć!

Archiwalne wpisy

Swoją działalność samorządową zapoczątkowałem już w szkole podstawowej jako członek samorządu klasowego, a w latach szkoły średniej wiceprzewodniczący samorządu szkolnego i klasowego. Współorganizowałem kilka imprez masowych na terenie Miasta i Gminy Sztum. Jestem  wieloletnim współpracownikiem Sztumskiego Centrum Kultury. Aktywnie włączam się w działalność prospołeczną członków Koła Sztum Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” i Centrum Kultury Chrześcijańskiej. W kadencji 2012-2014 i 2014-2018 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie. Obecnie jako Radny Rady Miejskiej w Sztumie poszerzam swoje doświadczenie w pracy samorządowej służąc Tobie i Twoim bliskim.

.

 

.

Granice okręgu wyborczego, który reprezentuję:

Sztum ulice: Barczewskiego, Baczyńskiego, Domańskiego, Fiszera, Galla Anonima, Jagiełły, Kasztelańska, Kwidzyńska, Osiedle na Wzgórzu, Osiedle Witosa, Osińskiego, Pieniężnego, Plebiscytowa, Władysława IV, Związku Jaszczurczego.

.

Ulotka wyborcza 2006

Ulotka wyborcza 2006 str. 2

Ulotka wyborcza 2010

Ulotka wyborcza 2014

 

Interpelacje, zapytania, wnioski – kadencja 2006-10

Interpelacje, zapytania – kadencja 2006-10 (od 12.2009 do 03.2010)

Interpelacje, zapytania – kadencja 2006-10 (od 02.2010 do 08.2010)

Interpelacje, zapytania, wnioski – kadencja 2010-14

Interpelacje, zapytania, wnioski – kadencja 2014-18