Adam Kaszubski

zawsze możesz na mnie liczyć!

Archiwalne wpisy

Znany jest już kandydat Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, a właściwie kandydatka. Jest nią Anna Serocka. Nasza kandydatka jest obecnie radną Rady Miejskiej w Sztumie.
Od 30 lat mieszka w Sztumie. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Gdańskim, w zakresie zamówień publicznych w Akademii Bydgoskiej i BHP w Wyższej Szkole Bankowej. Pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Starym Targu, a następnie jako główny specjalista od zamówień publicznych w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku. Od 2005 roku jest kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie i należała do grona osób, którzy ten ważny dla osób niepełnosprawnych zakład organizowali.
Za swoją działalność Anna Serocka została nagrodzona między innymi prestiżowym wyróżnieniem „Lodołamacz specjalny” – „za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”, statuetką „HIT Pomorza” – „za rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poprzez pracę”, a także „Medalem za zasługi dla Powiatu Sztumskiego”.
W najbliższym czasie zaprezentujemy program naszego kandydata.

Więcej na temat sobotniej konferencji prasowej na tvsztum.pl: KTO ZOSTANIE BURMISTRZEM SZTUMU?- PREZENTACJA KANDYDATA NA WŁODARZA MIASTA