Adam Kaszubski

zawsze możesz na mnie liczyć!

Archiwalne wpisy

Drogi Zbyszku (Zbigniew Pędziwilk – autor artykułu zamieszczonego na stronie nowysztum.pl pt. „Komisja rewizyjna przyklepała”) Czasami przyglądając się temu naszemu małemu sztumskiemu kociołkowi politycznemu zastanawiam się, kto tak naprawdę w nim miesza? Być może jako były wojskowy masz doskonałe doświadczenie, wykształcenie i umiejętności, aby oceniać jakość robót budowlanych w sposób fachowy i profesjonalny. Chciałbym jednak, abyś mógł poznać drugą stronę medalu pracy komisji rewizyjnej, której jako radny opozycji mam możliwość przewodniczyć. Przypomnę, że moja komisja składa się z przedstawicieli różnych ugrupowań. W tym również opozycji, tj. mojej osoby i radnego Piotra Ostrowskiego. Myślę, że atak na Twoim portalu na pracę komisji, w tym również na moją osobę jako radnego jest wobec nas co najmniej krzywdzący. Ja jako zwykły politolog ze specjalizacją ustrojowo-samorządową staram się przekładać swoje doświadczenie na pracę w samorządzie. Od kilku kadencji staram się godnie reprezentować mieszkańców naszego regionu i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, w tym również w związku z prowadzeniem kluczowej dla samorządu komisji rewizyjnej. Dla ścisłości przypomnę, że praca w tej komisji opiera się na kontroli działań organu wykonawczego (czytaj w tym przypadku burmistrza) w kwestii min. wydatkowania i zarządzania mieniem gminy pod względem legalności, rzetelności i oszczędności. Dlatego też mieszkańcom, w tym również Tobie chciałbym przedstawić kilka informacji o wykonywanych przez nas pracach w ramach działalności komisji rewizyjnej.

1. Żaden z członków komisji nie jest budowlańcem – BO I NIE MUSI BYĆ. Każdy obiekt budowany, remontowany itd. kontrolowany przez komisję ma kierownika (nawet kilku) budowy, nadzoru inwestorskiego itd. , którego wynagrodzenie stanowi część wartości inwestycji. To jego doświadczenie, jego wykształcenie i co ważne dokonane odbiory (zakończone protokołem odbioru) są dla komisji wykładnią dotycząca wykonania inwestycji, bo to on jest fachowcem. Dodatkowo pracownicy urzędu odpowiedzialni za konkretne projekty budowlane to też ludzie z odpowiednim wykształceniem związanym z budownictwem.
2. Komisja w większości kontroli dokonuje analizy dokumentacji finansowej, przetargowej jak i odbiorowej, a także umowy. Najczęściej kontroli towarzyszy wizja lokalna na obiekcie kontrolowanym.
3. Wnioski pokontrolne zawierają uwagi co do wykonania inwestycji. Jeżeli podczas kontroli dochodzi do wykrycia nieprawidłowości – np. wykonania inwestycji nie zgodnie z projektem, czego jeszcze komisja nigdy nie stwierdziła – komisja przedstawia zalecenia pokontrolne, które przedstawia radzie i to rada podejmuje dalsze działania.

Wracając do kwestii artykułu:  Nie prawdą jest, że komisja nie analizuje kosztów inwestycji – analizuje podczas sprawdzania postępowania przetargowego.
Nie prawdą jest, że nie sprawdza jakich użyto materiałów – sprawdza jeżeli jest to możliwe i widoczne np. podczas wizji lokalnej.
Parking – tak komisja dokonała kontroli tej inwestycji – nie znalazła nieprawidłowości, gdyż inwestycja była wykonana zgodnie z projektem.  Wizja lokalna odbyła się na wspomnianym terenie bodajże w maju lub czerwcu 2016 roku, a problemy z wodami opadowymi wynikły jak widać w Twoim artykule w listopadzie , czy grudniu 2016 podczas kilkudniowych intensywnych opadów deszczu – bynajmniej takie są daty artykułów. Wszelkie uwagi co do inwestycji można odnaleźć w protokole i wnioskach końcowych z kontroli na sztumskim bip.

Remont dróg na Wojciechowskiego, Zaciszu itd. – komisja sprawdzała czy wykonano inwestycję zgodnie z projektem, a nie czego w tym projekcie nie ujęto. Chociaż w uwagach wypowiedzieliśmy się krytycznie na temat jakości wykonanych prac i staranności ich wykonania. Wszelkie uwago, co do inwestycji można odnaleźć w protokole i wnioskach końcowych z kontroli na sztumskim bip.
Park – komisja rewizyjna nie jest komisją śledczą. Sprawdzaliśmy wykonanie inwestycji pod względem rachunkowym i zgodności z projektem. Wszelkie uwagi co do inwestycji można odnaleźć w protokole i wnioskach końcowych z kontroli na sztumskim bip.
Stadion – jak wyżej, komisja dokonała kontroli wykonanej inwestycji, która został wykonana według określonego projektu. Ten projekt został wykonany, zatwierdzony i opracowany przez fachowców. Jego wykonanie w dniu kontroli nie budziło zastrzeżeń zarówno pod względem rachunkowym jak i zgodności z projektem. Wszelkie uwago co do inwestycji można odnaleźć w protokole i wnioskach końcowych z kontroli na sztumskim bip.

 

Aby oceniać element np. konstrukcyjny jako wadliwy to w czasie kontroli musi on wykazywać znamiona wykonanego wadliwie lub będącego wadą. Widocznie w trakcie kontroli takich wad nie stwierdzono. W razie pytań dotyczących pracy komisji zawsze chętnie służę pomocą.