Adam Kaszubski

zawsze możesz na mnie liczyć!

Archiwalne wpisy

Podczas wczorajszej Sesji Rady Miejskiej w Sztumie zaproponowałem rozważenie pomysłu stworzenia „Karty Mieszkańca Sztumu”. Wspomniana karta to swoistego rodzaju program lojalnościowy dzięki, któremu mieszkańcy Gminy Sztum mogliby korzystać z bonusów i rabatów na usługi oferowane przez różne firmy funkcjonujące na terenie Gminy Sztum. Podobne projekty funkcjonują w wielu gminach w Polsce, min. w sąsiadującej z naszą Gminie Malbork. Więcej w poniższym materiale filmowym – 23 minuta nagrania.