Adam Kaszubski

zawsze możesz na mnie liczyć!

Archiwalne wpisy

stadionPodczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w punkcie poświęconym interpelacjom i zapytaniom radnych zapytałem o plan funkcjonowania nowo wybudowanego stadionu miejskiego w Sztumie w sezonie wiosennym i letnim.  Odpowiedzi udzielił mi Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, który  poinformował, że trwają prace związane z ustaleniem regulaminu, obiekt (zaplecze obiektu) jest w trakcie doposażenia i niebawem w przeciągu może nawet kilku tygodni powinniśmy poznać zasady funkcjonowania obiektu. Zapytałem również o możliwość uroczystego otwarcia stadionu z udziału gwiazd sportu np. olimpijczyków. W związku z tym wydarzeniem zaproponowałem nadanie nazwy obiektowi upamiętniającej niekoniecznie nawet zasłużoną osobę, ale np. wydarzenie. Moją propozycją było 600 lecie naszego miasta. Stadion 600-lecia? Pomysł pozostawiłem do rozważania.  A jakie były wasze propozycje na nazwę dla naszego pięknego stadionu?