Adam Kaszubski

zawsze możesz na mnie liczyć!

Archiwalne wpisy

Drogi Zbyszku (Zbigniew Pędziwilk – autor artykułu zamieszczonego na stronie nowysztum.pl pt. „Komisja rewizyjna przyklepała”) Czasami przyglądając się temu naszemu małemu sztumskiemu kociołkowi politycznemu zastanawiam się, kto tak naprawdę w nim miesza? Być może jako były wojskowy masz doskonałe doświadczenie, wykształcenie i umiejętności, aby oceniać jakość robót budowlanych w sposób fachowy i profesjonalny. Chciałbym jednak, abyś mógł poznać drugą stronę medalu pracy komisji rewizyjnej, której jako radny opozycji mam możliwość przewodniczyć. Przypomnę, że moja komisja składa się z przedstawicieli różnych ugrupowań. W tym również opozycji, tj. mojej osoby i radnego Piotra Ostrowskiego. Myślę, że atak na Twoim portalu na pracę komisji, w tym również na moją osobę jako radnego jest wobec nas co najmniej krzywdzący. Ja jako zwykły politolog ze specjalizacją ustrojowo-samorządową staram się przekładać swoje doświadczenie na pracę w samorządzie. Od kilku kadencji staram się godnie reprezentować mieszkańców naszego regionu i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, w tym również w związku z prowadzeniem kluczowej dla samorządu komisji rewizyjnej. Dla ścisłości przypomnę, że praca w tej komisji opiera się na kontroli działań organu wykonawczego (czytaj w tym przypadku burmistrza) w kwestii min. wydatkowania i zarządzania mieniem gminy pod względem legalności, rzetelności i oszczędności. Dlatego też mieszkańcom, w tym również Tobie chciałbym przedstawić kilka informacji o wykonywanych przez nas pracach w ramach działalności komisji rewizyjnej.

stadionPodczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w punkcie poświęconym interpelacjom i zapytaniom radnych zapytałem o plan funkcjonowania nowo wybudowanego stadionu miejskiego w Sztumie w sezonie wiosennym i letnim.  Odpowiedzi udzielił mi Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, który  poinformował, że trwają prace związane z ustaleniem regulaminu, obiekt (zaplecze obiektu) jest w trakcie doposażenia i niebawem w przeciągu może nawet kilku tygodni powinniśmy poznać zasady funkcjonowania obiektu. Zapytałem również o możliwość uroczystego otwarcia stadionu z udziału gwiazd sportu np. olimpijczyków. W związku z tym wydarzeniem zaproponowałem nadanie nazwy obiektowi upamiętniającej niekoniecznie nawet zasłużoną osobę, ale np. wydarzenie. Moją propozycją było 600 lecie naszego miasta. Stadion 600-lecia? Pomysł pozostawiłem do rozważania.  A jakie były wasze propozycje na nazwę dla naszego pięknego stadionu?

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Sztumie

 

1. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa 9 luty 2017 roku (czwartek) Godz. 14,oo
2. Komisja Rewizyjna 9 luty 2017 roku (czwartek) Godz. 16,oo
3. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 10 luty 2017 roku (piątek) Godz. 9,oo
4. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju 13 luty 2017 roku (poniedziałek) Godz. 14,oo
5. XXXIII sesja Rady Miejskiej 22 luty 2017 roku (środa) Godz. 15,oo

Podczas wczorajszej Sesji Rady Miejskiej w Sztumie zaproponowałem rozważenie pomysłu stworzenia „Karty Mieszkańca Sztumu”. Wspomniana karta to swoistego rodzaju program lojalnościowy dzięki, któremu mieszkańcy Gminy Sztum mogliby korzystać z bonusów i rabatów na usługi oferowane przez różne firmy funkcjonujące na terenie Gminy Sztum. Podobne projekty funkcjonują w wielu gminach w Polsce, min. w sąsiadującej z naszą Gminie Malbork. Więcej w poniższym materiale filmowym – 23 minuta nagrania.

15056465_10202265059424514_6356264533977764678_nW dniu dzisiejszym wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym remontu dróg na osiedlu Pieniężnego w Sztumie. Wniosek o remont w/w dróg złożyłem do budżetu gminy na rok 2016. O remont wnioskowali też sami mieszkańcy. Już niebawem stan dróg znacząco się poprawi.